zemní práce, HTU Tisk

 

Rekonstrukce parku Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou. Toto je původní stav před zahájením zemních prací, které jsme realizovali.

 

Po vytyčení veškerých sítí a zaměření jsme začali realizovat zemní a výkopové práce.

 

Provedli jsme pokládku 1.993 m2 dlážděných chodníků, položili jsme 594m obrubníků a kompletně realizovali 205m2 mlatových chodníků.

 

Po dokončení díla, které bylo spolufinancováno Evropskou Unií, kde jsme provedli veškeré zemní práce, pokládku dlažby, zřízení podkladních vrstev pro cyklostezku.

 

V rámci zemních prací provádíme pokládku a instalaci dešťových svodů, kanalizace, drenáže...